Мантил и оксфортки - идеалната есенска комбинација 
 
31