Поздравете го новиот стандард на удобност со нашата врвна памучна машка долна облека.
Монтажа на сите видови потопни пумпи, хидрофорски системи и вакумски сончеви колектори со литражи од 150l, 200l, 250l и 300l.
Veland Solarni kolektori - Kumanovo
 
Veland Solarni kolektori - Kumanovo
Potopni pumpi, Hidroforski boci i Soncevi kolektori