НЕ ЗАГУБИ СЕТ, НО ДОБРО СЕ ИСПОТИ ЗА ДА ДОЈДЕ ДО ПОБЕДАТА