Симаниќ: Пет дена не знаев за себе, се надевам ќе и се вратам на кошарката