МАКЕДОНИЈА СО ДВА ОД ДВА ВО ВУЛКАНОТ ВО СКОПЈЕ ДОЈДЕ НА МИЛИМЕТРИ ОД ИСТОРИСКИ УСПЕХ
 
Сите реакции:
105