ДЕЛ ОД ФАНОВИТЕ НЕ БЕА СРЕЌНИ ШТО ГО ГЛЕДААТ НА ТЕРЕНОТ