МАКЕДОНСКИОТ „ДИЈАМАНТ“ ЕДВАЈ ГО ЧЕКА ОФИЦИЈАЛИЗИРАЊЕТО НА „СКУДЕТОТО“ ЗА ПРОСЛАВАТА КОЈА ЌЕ СЕ ПРЕРАСКАЖУВА