Втора минимална победа на „рисовите“ во мартовскиот репрезентативен прозорец