Лазаров: Можеби ова е реалноста, мора да работиме многу!