САМО ДВЕ ЗЕМЈИ ИМААТ ПОВЕЌЕ ОД „КОЦКЕСТИТЕ“ ОД 1998 НАВАМУ, ИАКО ИМА И ТАКВИ ШТО ОСВОИЛЕ И ПОСЈАЈНИ, НО ПОМАЛКУ ОД НИВ