Можно е да е слика од 1 лице, играње американски фудбал, трева и стадион
ЗАКАЧИ ГО ВО ЛУВРЕ ???
Види го оригиналот
Оцени го преводов