СПОРТИСТИТЕ СЕ НАЈГОЛЕМИ АМБАСАДОРИ НА МАКЕДОНИЈА И ЗАТОА ГИ ЗАСЛУЖУВААТ ОВИЕ НАЈВИСОКИ НАГРАДИ