„ПАТОТ НА КОБРАТА ДО ЅВЕЗДИТЕ“ ДОБИ НАГРАДА ВО КОНКУРЕНЦИЈА НА 40 СПОРТСКИ ФИЛМОВИ ОД 20 ЗЕМЈИ