Ваквата изјава ќе биде дочекана „на нож“ кај соседите