Одново бледа игра, Македонија сè подалеку од главна фаза на СП