Левиот бек добро ја проследи ситуацијата и го матира Боно во Катар