„KATAСТРОФА“ БЕА ПРВИТЕ ЗБОРОВИ НА ИГРАЧОТ ОД СРЕДНИОТ РЕД НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОРАЗОТ