Португалците откриваат која ќе биде следната дестинација на „Специјалниот“