Одбраната на титулата стартува на средината на месец септември.