На „Чизматa“' се пишува дека Роналдо дал свој предлог до управата