Веќе четврт век, со силата во наши раце, денес, создаваме подобро утре!

Bekament- Силата е во наши раце!