Купи го новиот Galaxy S10 и добиваш слушалки Y500 AKG од HARMAN и 1 година осигурување во случај на оштетување на екранот.