Дозволете да ве обземе возбудата од патувањата, запознавањето нови места, народи, култури и обичаи.