Вечерва да уживаме, можеби нивни последен меѓусебен дуел! 
Сликата може да содржи: 2 луѓе, луѓе кои стојат