Мебел-Ви Виница
?Прекрасен месец и прекрасни Попусти

?Мајски фалер и супер ПОПУСТИ во Мебел-Ви
?ЗАШТЕДА: До 7.000 денари
?Сите производи достапни на Лагер
Нарачајте во Мебел-Ви www.mebel-vi.com/saloni или ОНЛАЈН www.mebel-vi.com/akcija...

Види повеќе