Извонредните течни сапуни Тео овој пат со намалени цени до 40 %. Видете ја целокупната понуда која трае од 02.1. до 07.1.2021 г. на следниот линк: https://vero.com.mk/
Веро – сѐ на едно место! #VeroOdgovorno #SeGrizimeEdniZaDrugi #SeNaEdnoMesto