Вашиот #ПолнПогодок, МАСЛИНКИ каламата 120-140 1кг. по цена од 345ден. + 200 поени и ЖИТО ЛУКС ЛЕБ тост 350гр. по цена од 30ден.
Една картичка безброј привилегии! # МојTinex Клуб!
*Акцијата важи до 12.1.2020 година.