Во програмата за лојалност ВЕРНА се пристапува на два начина:
☑️ Пополнете и потпишете пристапница на кое било продажно место,
☑️Пополнете ја електронската пристапница испечатете ја и доставете ја на кое било продажно место.
https://www.verna.mk/pristapnica
#Макпетрол #Верна