Празниците поминаа, но КАМ продолжува со „празнични“ цени до крајот на годината!
Разгледајте го новиот флаер и бидете информирани за вашето следно пазарување во вашиот КАМ маркет!
Бидејќи, КАМ е најдобриот пријател на вашиот буџет.