Сакате да имате 0% електрична енергија

Овој производ е иднината на осветлувањето...

✴️ На горниот дел има поставено соларни ќелии кои преку ден од сончевата енергија ја полнат вградената литиумска батерија, а на долниот дел има моќни лед светилки кои навечер светат и се активираат кога сензорот ќе регистрира движење.

...Види повеќе