Бренд основан во 1991, кој го возобновува своето постоењe во женската и машката мода.