#HuaweiFreeBuds3 се тука со сензор што ги доловува вибрациите на лицето. Не само што ќе чуете одлично, туку и ќе се слушате со исклучителен квалитет на звук и јасност.
https://consumer.huawei.com/mk/accessories/freebuds3/