МИКРОГРАФИКС ДОО е претпријатие кое се занимава со графички дизајн, дигитална подготовка и печатење.

Во своето портфолио вклучуваат продавница за прием и комуникација со клиенти, каде што може да се видат сите производи кои ги нудат како и погон со современи машини за печатење.

Повеќе информации можете да добиете на https://mikrografiks.mk/ 

...Види повеќе