НЕ РИЗИКУВАЈ !!! Нарачај Средство за Дезинфекција на раце за 310 ден за 1 литар и Средство за дезинфекција на површини концентрирано за 270 ден за 1 литар. Јави се: 071303654 и 071302875..

NO LIMIT Management
Продавница за набавки и трговија на големо