САМО преку картиците на NLB Тутунска банка, без камата, до 36 рати (промотивно до 31. Јануари);