Јавете се ВЕДНАШ и закажете БЕСПЛАТНА ПРОВЕРКА НА СЛУХОТ во 5 градови во Македонија ! Тел. 02 30 61 806.